van idee tot meerwaarde

Met propassie richt ik mij als 'ondernemende ondernemer' op creatieve processen. Enerzijds geïnitieerd vanuit eigen projectideeën, anderzijds in opdracht van derden. Hierbij is het zowel mogelijk dat mijn rol betrekking heeft op productontwikkeling en/of marktbewerking, als wel het leggen van verbindingen om zo meerwaarde te creëren. 

kort en goed kenmerkt propassie zich door:

  • het delen van passie, het waarmaken van dromen;
  • vertalen van dromen naar operationele haalbaarheid;
  • geen advieskosten, maar participatie in de uitvoering;
  • en doorlopende ondersteuning als ‘operational member’